ทุกวันนี้นั้นเกมส์ออนไลน์หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ นั้นก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะทำให้พฤติกรรมเด็กไทยในยุคนี้นั้นก็เข้าสู่สังคมที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ซึ่งบางคนนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องการเรียนสักเท่าไร ทำให้เด็กไทยนั้นก็มีผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นทุกวันนี้ปัญหาการที่เด็กติดเกมส์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกฝ่ายก็จะต้องให้ความสำคัญให้มาก เพราะการที่เกมส์หรืออินเตอร์เน็ตต่างๆ นเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ก็ทำให้เด็กไทยในยุคนี้นั้นก็มีสังคมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเยอะมากนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นเราก็จะต้องให้เวลากับเด็กด้วยนะครับจะต้องสอนให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลาให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดแถมเด็กก็จะไม่กดดันอีกด้วยนั่นเอง

ปัญหาของ เด็กติดเกมส์ ในยุคนี้นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งทุกฝ่ายนั้นก็จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วย เพื่อที่เด็กไทยนั้นจะได้มีการพัฒนาการที่ดีเป็นอย่างมาก ซึ่งการเล่นเกมส์นั้นถ้าเราเล่นกันอย่างพอดิบพอดี ก็จะทำให้เด็กไทยนั้นสามารถที่จะรู้จักแบ่งเวลาได้เป็นอย่างสัดส่วนที่ดีนั่นเอง ลักษณะของเด็กติดเกมส์นั้นก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ในเวลาที่ผู้ปกครองได้กำหนดไว้ทำให้เกิดการเล่นเกมส์ที่ยาวนานหลายชั่วโมง ซึ่งบางคนนั้นก็เล่นข้ามวันก็มีนะครับ แต่ถ้าเมื่อใดที่ถูกบังคับให้หยุดเล็กนั้นเด็กติดเกมส์ก็จะมีพฤติกรรมที่จะต่อต้านหรือมีอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้นั้นก็อาจจะทำให้ก้าวร้าวก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนั้น ถ้าเล่นมากๆ บางคนก็อาจะจะส่งผลต่อการเรียนเยอะมากเลยนะครับ เพราะเกมส์ถ้าได้เล่นจริงจังแล้วนั้นก็จะทำให้ติดเกมส์กันเป็นอย่างมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นบางคนก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงเข้ามาด้วยเช่น การโกหกผู้ปกครอง การลักขโมย เพื่อนำเงินไปเล่นเกมส์หรือเติมเงินลงเกมส์ ซึ่งก็จะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ผู้ปกครองนั้นจะต้องหนักใจเป็นอย่างมากนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นการแก้ไขที่ดีก็ควรที่จะพูดคุยกับเด็กให้เข้าใจให้มากที่สุดจะต้องมีการกำหนดขอบเขตของการเล่นเกมส์อย่างเหมาะสม หรืออาจจะต้องทำการบ้านและสนใจเรียนก่อนแล้วค่อยเล่น ซึ่งผมเชื่อถ้าเรามีการอบรมสั่งสอนเด็กที่ดี อยู่ในการควบคุมของเรานั้นก็จะทำให้เด็กนั้นเล่นเกมส์ได้อย่างไม่มีปัญหานั่นเอง