Tag: Chukcha

ไซบีเรียน

ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky) ประวัติวามเป็นมาของเจ้าหมา

ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky)  ไซบีเรียน ฮัสกี้ ถือว่าเป็นหมาพันธุ์ตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้ว บรรพบุรุษของมันต้องอยู่อาศัยในที่ที่มีแต่หิมะ อุณหภูมิติดลบ ทำให้สายพันธุ์นี้มีความแข็งแรง รวดเร็ว ความคล่องตัวสูง และมีขนค่อนข้างยาวเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย จากนั้นได้มีชาวชุกชี ที่อาศัยอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย นำสุนัขพันธุ์นี้มาเลี้ยง จากนั้นก็ได้มีการเพาะพันธุ์เพื่อขยายสายพันธุ์นี้ออกมา มันทำให้มีการนำเอาสุนัขพันธุ์เข้ามาเลี้ยงเพื่อใช้งานในอลาสก้า…