ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

บทความ คุณเชื่อหรือไม่ “วันพระใหญ่”  เป็นวัน “ปล่อยของ” ของผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์ มนต์ดำ ระดับสูงที่จะต้องปล่อยของออกไป ไม่เช่นนั้นวิชาไสยศาสตร์จะเข้าตัว โดยความเชื่อแล้วการปล่อยของของผู้ที่เล่นวิชาทางไสยศาสตร์ จะมีทั้งปล่อยของในวันอังคาร วันเสาร์ หรือไม่ก็วันโกน วันพระ เพราะเชื่อว่าเป็นวันที่แข็ง ของจะได้ไม่กลับมาเข้าตัว  เพราะหากไม่ปล่อยของ ก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง ทำให้ตนเองต้องมีอันเป็นไปต่าง ๆ

Read more